lut
25

Nowa pozycja książkowa: Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem

Opublikowany w //
Print Friendly, PDF & Email

Gotlib_Smart City_drukGdyby popularność tematu mierzyć liczbą konferencji na dany temat, to na pewno miasta inteligentne są obecnie w ścisłej czołówce. Choć tematyka ta obejmuje bardzo szeroki zakres zagadnień – od demografii po zarządzanie kryzysowe – to na razie dominuje ujęcie dość wąskie, koncentrujące się na rozwiązaniach informatycznych, w szczególności stosowanych do zarządzania transportem publicznym i ruchem drogowym, do sterowania oświetleniem i na pokrewnych zastosowaniach związanych z energetyką. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że wszystkie zdarzenia i procesy zachodzące w mieście odbywają się w jego przestrzeni, stąd fundamentalne znaczenie informacji geoprzestrzennej. Po raz pierwszy na polskim rynku wydawniczym prezentuje to publikacja “Smart City – Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem”, która została wydana przez PWN.

Jej redaktorzy naukowi, dr hab. inż. Dariusz Gotlib i dr hab. inż. Robert Olszewski, pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, a zarazem autorzy i współautorzy kilku rozdziałów w prezentowanej publikacji, we wstępie podkreślają wieloaspektowość i wielopłaszczyznowość problematyki inteligentnych miast, obejmującej zarówno zagadnienia humanistyczne i społeczne, jak i przyrodnicze oraz techniczne.

Znajduje to odwzorowanie w układzie i treści zawartych w publikacji opracowań – od antropologicznego ujęcia zaprezentowanego przez prof. Mieczysława Muraszkiewicza, przez metodykę określania stopnia wdrożenia idei smart city (A. Kardaś), zagadnienia standaryzacyjne (D. Gotlib, B. Bielawski), znaczenie otwartych danych (M. Gnat, R. Olszewski) po wykorzystanie geopartycypacji w celu realizacji geopartycypacji społecznej (R. Olszewski, A. Wieszaczewska) – by wymienić tylko niektóre z 16 głównych rozdziałów książki.

W podsumowaniu autorzy-redaktorzy naukowi tomu zwracają też uwagę, iż miasta kształtowane obecnie odcisną swoje piętno na kolejnych pokoleniach. Parafrazując Platona piszą: „Inteligentne miasta przyszłości będą takie, jakimi ich mieszkańcy są dziś“

Smart City – Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem (red. nauk. Dariusz Gotlib, Robert Olszewski). PWN, Warszawa 2016, stron 266, ISBN 978-83-01-18478-0.

Andrzej Sobczak

Profesor, kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH. Ma ponad 8 letnie doświadczenie we wdrażaniu koncepcji architektury IT i architektury korporacyjnej. Posiada certyfikaty TOGAF 8/9, ArchiMate 2.0, ITIL, MSP.

Polecane wpisy

TAGI DLA WPISU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


1 + trzy =

Captcha Captcha Reload