gru
28

Ośrodki badawcze zajmujące się Inteligentnymi Miastami

Źródło: Andrzej Sobczak
Opublikowany w //
Print Friendly, PDF & Email

researchW chwili obecnej w Polsce nie ma zbyt wielu jednostek naukowych, których prace koncentrowałyby się na problematyce inteligentnych miast. Zupełnie inaczej w tym zakresie wygląda sytuacja na świecie. Poniżej przygotowałem zestawienie wybranych ośrodków badawczych koncentrujących się na szeroko rozumianych zagadnieniach z obszaru Smat Cities (niekoniecznie odnoszących się bezpośrednio do rozwiązań IT).

1. MIT City Science (Stany Zjednoczone)

Działająca od 1985 roku w ramach słynnego MIT działa jednostka Media Lab, która skupia się na komunikacji i multimediach – czyli połączeniach między ludźmi i techniką cyfrową. Laboratorium Media Lab, jakim jest MIT City Science, jest doskonałym przykładem zespołu badawczego, który łączy ze sobą wiele różnych dyscyplin (od IT po nauki społeczne) w jednym miejscu. MIT City Science wyznaję filozofię „powrotu do przeszłości”. Jeden z badaczy Laboratorium mówi „cofnęliśmy się i spojrzeliśmy na miasta, w których wszyscy chcieliby być – wiele z nich należy do historycznych miast europejskich”. „Miasta, które działają najlepiej to te, które zostały zorganizowane przez wynalezieniem samochodu, z małymi dzielnicami o średnicy 1-2 km zawierającymi prawie wszystkie udogodnienia potrzebne ludziom w życiu codziennym. Dlatego też, zdecydowaliśmy się wszczepić nową technologię do najlepszych wzorów osadniczych stworzonych przez człowieka w przeszłości”. Zdaniem pracowników  MIT City Science wersją XXI wieku jest „komórkowe miasto” z kompaktowymi, możliwymi do przebycia pieszo dzielnicami – tak samowystarczalnymi jak to tylko jest możliwe – połączonymi za pomocą środków transportu miejskiego.
cities_media_mit_edu

Rysunek 1. Strona główna MIT City Science
Źródło: cities.media.mit.edu

2. RMIT Global Cities Research Institute (Australia)

Global Cities Research Institute (Instytut Badawczy Globalnych Miast) został utworzony w 2006 roku, aby zebrać w jednym miejscu kluczowych naukowców zatrudnionych na Uniwersytecie RMIT (Królewskim Instytucie Technologii w Melbourne), w Australii, w celu podjęcia badań nad złożonością globalizacji środowiska miejskiego – zarówno na poziomie ośrodków prowincjonalnych jak i metropolii.
Prace Global Cities Institute mają na celu zrozumienie zachodzących procesów zmian w funkcjonowaniu miast – zarówno tych pozytywnych jak i problematycznych – w kontekście globalnym. Wiąże się to z badaniami złożoności życia na Ziemi, ze szczególną koncentracją uwagi na obszarach miejskich i ich strefach przyległych. We współpracy z lokalnymi partnerami badacze starają się znaleźć odpowiedzi na dwa pytania: Co możemy zrobić, aby miasta stały się lepszymi miejscami do życia? W jaki sposób zaprojektować warunki do pozytywnego i zrównoważonego ich rozwoju?
Zdaniem pracowników Global Cities Institute  kiedy miasta badane są pod kątem ich pełnej złożoności, nie ma większego sensu, aby konfigurować hierarchie globalnych wzajemnych powiązań w oparciu o zliczane liczby transakcji gospodarczych z innymi ośrodkami finansowymi. Uważaj oni, że nacisk powinien być położony na analityczne zrozumienie i interpretację uzyskiwanych wyników. Nazywają to „oni teorią zaangażowania”.

Ośrodek koncentruje się na badaniach kilku starannie wybranych miastach. W ciągu pierwszych pięciu lat istnienia ośrodka skupiano się na regionie Azji i Pacyfiku. W 2012 roku, badania zostały rozszerzone na globalną skalę. Do miast, które są obecnie w centrum uwagi Ośrodka można zaliczyć: Porto Alegre, Barcelonę i Singapur,  Dili, Kolombo, Ho Chi Minh City, Honolulu, Kuala Lumpur, Melbourne, New Delhi, Port Moresby, Porto Alegre, Szanghaj, Singapur i Vancouver. Daje to niezwykłą gamę miast, które reprezentują Północ i Południe, Wschód i Zachód, kraje bogate i biedne, kraje komunistyczne i kapitalistyczne.

Ośrodek opiera swoje badania na założeniu, że miasta mogą być właściwie zrozumiane tylko w lokalnych, regionalnych, krajowych i globalnych kontekstach. Obecnie prowadzonych jest siedem programów badawczych:

 • Adaptacja do zmian klimatycznych
 • Trwałość społeczeństwa
 • Globalna rdzenność i pojednanie
 • Globalizacja i kultura
 • Bezpieczeństwo ludności i kataklizmy
 • Zrównoważona miejska i regionalna przyszłość
 • Podejmowanie decyzji w mieście i systemy złożone

global-cities_info

Rysunek 2. Strona główna RMIT Global Cities Research Institute
Źródło: global-cities.info

3. LSE Cities (Wielka Brytania)

LSE Cities jest międzynarodowym ośrodkiem działającym w ramach London School of Economics and Political Science (Londyńskiej Szkole Ekonomii i Nauk Społecznych). Jego misją jest zbadanie, w jaki sposób ludzie i miasta oddziałują wzajemnie na siebie w świecie szybko  postępującej urbanizacji. Ponadto ośrodek bada w jaki sposób projektowanie miast wpływa na społeczeństwo, kulturę i środowisko. Poprzez prowadzone badania, organizowane konferencje i cykle wykładów oraz realizowane projekty, ośrodek ma ambicję kształtowania nowego sposobu myślenia i dobrych praktyk w zakresie budowy czystszych i bardziej przyjaznych miast dla następnych pokoleń.  Ośrodek korzysta ze wsparcia Alfred Herrhausen Society Deutsche Bank. Dzięki tym środkom od roku 2005 LSE Cities bada społeczną i przestrzenną dynamikę obszarów metropolitalnych takich jak Istambuł, Sao Paulo, Bombaj, Johannesburg, Nowy Jork i Londyn. Do jednego z najważniejszych projekt prowadzonych obecnie przez LSE Cities jest Urban Uncertainty („Miejska niepewność”). Ma on na celu określenie sposobów sterowania działaniami miast w przyszłości oraz przewidywania kierunków ich rozwoju. Łącząc badania empiryczne z badaniami teoretycznymi, naukowcy starają się stworzyć zbiór koncepcyjnych narzędzi wspierających zarządzanie tak złożonymi obiektami jakimi są miasta. Warto podkreślić, że projekt Urban Uncertainty nie jest wyłącznie domeną technokratyczną, ale raczej płaszczyzną społecznego i politycznego zaangażowania oraz negocjacji.

 

www_lse_ac_uk_LSECities_home_aspx

Rysunek 3. Strona główna LSE Cities
Źródło: lsecities.net

4. Smart City Lab (Włochy)

Smart City Lab jest laboratorium badawczym będącym częścią Wydziały Informatyki i Inżynierii na Uniwersytecie w Bolonii (Włochy). Głównym celem badań jest znalezienie i opracowanie innowacyjnych rozwiązań w celu rozwiązania istotnych problemów społecznych występujących na obszarach miejskich. Badacze z Laboratorium wychodzą z założenia, żęe model „Smart City” jest ściśle związany z infrastrukturą ICT (Information and Communication Technology), które miasto dzieli z obywatelami. W ramach prac badawczych opracowywane są innowacyjne architektury rozwiązań, które zapewniają bardziej efektywną ochronę stałego dziedzictwa i lepszy standard życia, dzięki nowoczesnym i w pełni dostępnym usługom cyfrowym.

Obecnie w ramach Laboratorium prowadzone są następujące projekty badawcze:

 • Dostępne Smart City
 • Bezpieczeństwo mieszkańców miast
 • Federacja inteligentnych przestrzeni w skali miasta
 • Podróż bazująca na informacjach zaczerpniętych z internetu i elektroniczne usługi turystyczne
 • Głośnomówiąca aplikacja wspierająca procesy pielęgnacji chorych
 • Mobilne aplikacje w ochronie zdrowia
 • Inteligentny nadzór miejski
 • Aplikacja rozpoznająca lokalizację obiektów miejskich

smartcity_csr_unibo_it

Rysunek 4. Strona główna Smart City Lab
Źródło: smartcity.csr.unibo.it

5. UAB Sustainable Smart Cities Research Center (Stany Zjednoczone)

Centrum Badawcze Zrównoważonych Inteligentnych Miast (Sustainable Smart Cities – SSC) na Uniwersytecie Alabama w Birmingham jest platformą umożliwiającą interdyscyplinarną współpracę w celu zrozumienia wpływu urbanizacji na poziomie naukowym, jak i  gospodarczym. Poprzez to Centrum Badawcze, Uniwersytet Alabama działa, jako motor innowacji, który może wpłynąć na funkcjonowanie społeczeństwa poprzez rozwój inteligentnych technologii i systemów informacyjnych, lepsze modele transportu, zielone budownictwo, odnawialną energię i zrównoważone środowisko, co skutkuje wzrostem rozwoju gospodarczego, zdrowszą siłą roboczą i lepszą jakością życia.
Głównym celem Centrum Badawczego jest wspieranie interdyscyplinarnych badań i szkoleń oraz przełamywanie barier naukowych na styku zagadnień związanych ze zdrowiem, wypływami socjoekonomicznymi i projektowaniem infrastruktury w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonych inteligentnych miast i społeczności.
W szczególności, Centrum gromadzi ekspertów o różnorodnej specjalności (np. ekologiczne materiały budowlane, zrównoważone budownictwo, oddziaływanie społeczne na technologie, modelowanie i symulacja; socjologia medyczna, informatyka zdrowotna i psychologia społeczna; zdrowie publiczne, reagowanie w nagłych sytuacjach oraz porządek publiczny) w celu opracowania narzędzi i metod dla zrównoważonego projektowania infrastruktury miejskiej.
W ramach Centrum prowadzone są obecnie następujące programy badawcze:

 • Rozwoju nowej nauki o miastach poprzez promowanie interdyscyplinarnych badań.
 • Zrozumienie dynamiki i wpływu środowiska zabudowanego i technologii na efektywność działania miast i jakość życia społeczności.
 • Maksymalizacja potencjału miast, jako źródła napędowego wzrostu gospodarczego, rozwoju intelektualnego i dobrobytu ludzkiego.

www_uab_edu_smartcities

Rysunek 5. Strona główna UAB Sustainable Smart Cities Research Center
Źródło: www.uab.edu/smartcities

6. AU Smart Cities (Dania)

AU Smart Cities (AUSC) jest platformą, która obejmuje wszystkie główne dziedziny na Uniwersytecie Aarhus. Koncentrując się na działaniach badawczych, AUSC pozwala uniwersytetowi, jako całości, na lepsze zaangażowanie się w sprawy społeczeństwa. Jest to szczególnie widoczne w obszarze działań związanych z wyzwaniami społecznymi i możliwościami cyfrowego miasta.
Podczas gdy uniwersytet prowadzi wiele inicjatyw, które można odnieść do obszaru inteligentnych miast, AUSC nie jest dla nich alternatywą, ale raczej forum, na którym te już podejmowane wysiłki mogą zostać wzmocnione. Platforma realizuje to przede wszystkim przez rozwój partnerstw – zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym, Unii Europejskiej i na arenie międzynarodowej.
W śród prowadzonych obecnie działań warto wskazać projekt UrbanlxD (Projektowanie Interakcji Ludzkich w Usieciowionym Mieście). Jest to przedsięwzięcie finansowane z środków europejskich, którego celem jest stworzenie sieć badawczej wokół domeny środowisk miejskich bogatych w dane – ze szczególnym uwzględnieniem działalności człowieka, jego doświadczeń i zachowań.

smartcities_au_dk

Rysunek 6.  Strona główna AU Smart Cities
Źródło: smartcities.au.dk

Andrzej Sobczak

Profesor, kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH. Ma ponad 8 letnie doświadczenie we wdrażaniu koncepcji architektury IT i architektury korporacyjnej. Posiada certyfikaty TOGAF 8/9, ArchiMate 2.0, ITIL, MSP.

Polecane wpisy

TAGI DLA WPISU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


dziewięć − = 7

Captcha Captcha Reload