Lip
04

Smart city, to cyfrowe państwo w mikroskali

Źródło: Andrzej Sobczak

W chwili obecnej coraz częściej mówi się o holistycznym (całościowym) podejściu do wdrażania idei cyfrowego państwa (digital government). Można zastanowić się, czy i w jakim stopniu koncepcja budowy inteligentnych miast jest zbieżna z tym podejściem.  Punktem wyjścia do tych rozważań jest zdefiniowane  fundamentalnych wyróżników cyfrowego państwa. W niniejszym wpisie chciałbym wskazać na cztery takie determinanty. Należy zawsze rozpatrywać je  łącznie, tj. żaden z tych wyróżników nie może być pominięty (oczywiście stopień ich realizacji może być różny, ale większy od zera).