cze
18

Analiza interesariuszy inteligentnego miasta

Źródło: Andrzej Sobczak

Budowa inteligentnego miasta to złożone przedsięwzięcie organizacyjno-społeczno-informatyczne. Jednym z kluczowych czynników sukcesu jego realizacji jest właściwa analiza interesariuszy. Należy zwrócić uwagę, że będą oni stanowili bardzo zróżnicowaną grupę. Interesariusze (ang. stakeholders) są to podmioty (osoby, społeczności, instytucje, organizacje, urzędy), które mogą wpływać na organizację lub określone przedsięwzięcie i/oraz pozostają pod jej/jego wpływem. Prof. K. Obłój definiuje interesariuszy jako instytucje i organizacje, które spełniają dwa warunki. Po pierwsze mają swoją stawkę w działaniu (tj. w decyzjach i efektach) organizacji/przedsięwzięcia. Po drugie, są w stanie wywrzeć efektywną presję na organizację/przedsięwzięcie.