lis
22

Miasto-platforma i miasto-fabryka danych

Źródło: Tomasz Kulisiewicz

W przyjętym w czerwcu 2013 r. przez Radę Ministrów „Planie działań służącym realizacji Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” bardzo mało jest o partycypacji mieszkańców. 

paź
18

Internet rzeczy – inspirujące pomysły, również dla inteligentnych miast

Źródło: Andrzej Sobczak

Mimo, że Internet rzeczy (Internet of Things –  koncepcja w której zakłada się komunikację między różnymi, jednoznacznie identyfikowalnymi urządzeniami wykorzystującymi do  tego celu sieć Internet) nie jest wprost związany z problematyką inteligentnych miast, to wydaje się, że warto sięgnąć i poznać 100 inspirujących przykładów z tego obszaru. Zostały one umieszczone w raporcie, który został przygotowany pod koniec zeszłego roku przez niekomercyjną organizację “Center for Data Innovation”. Ja osobiście widzę możliwość wykorzystania w mieście takich rozwiązań jak: ParkSight (informacje w czasie rzeczywistym o wolnych miejscach parkingowych na bazie danych pozyskanych z sensorów), BigBell (inteligentny kosz na śmieci), Air Quality Egg (pozyskiwanie informacji o stanie powietrza) czy […..]

cze
13

Inteligentne miasta w polskich dokumentach rządowych (cz. 1)

Źródło: Andrzej Sobczak

Zacząłem przegląd dokumentów rządowych (zarówno już oficjalnie przyjętych, jak i mających status “roboczy” [tzw. wersja draft]) w poszukiwaniu odniesień w nich do koncepcji “inteligentnych miast”. Pierwszym materiałem, w którym znalazłem nawiązanie do “smart city”, jest dokument ze stycznia 2013 (chociaż pierwszy publiczny draft pochodzi bez mała z przed dwóch lat i jest dostępny na stronach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) pt.: “Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki. Dynamiczna Polska 2020”. Został on opracowany w Ministerstwie Gospodarki.