paź
04

Inteligentne miasta to miasta ekologiczne

Źródło: Tomasz Kulisiewicz

Jednym z wiodących tematów przewodnich podczas realizacji przedsięwzięć z zakresu Smart Cities jest szeroko rozumiana problematyka ekologii. Widać to w szczególności w dokumentach i inicjatywach Unii Europejskiej. Aktualna unijna inicjatywa dotycząca inteligentnych miast „European Initiative on Smart Cities” skoncentrowana jest na zagadnieniach optymalizacji i efektywności zużycia energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Celem inicjatywy jest wspieranie miast i regionów w osiągnięciu do 2020 r. zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 40% w stosunku do wartości z 1990 r. Jest to cel bardzo ambitny i osiągnąć go można sumą innowacji organizacyjnych, wdrażania technologii niskoemisyjnych, inteligentnego zarządzania produkcją i zużyciem energii. Główny nacisk położony […..]