lip
29

W PKN powstała Grupa Zadaniowa ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności

Źródło: Andrzej Sobczak
Opublikowany w //
Print Friendly, PDF & Email

pkn

W ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego powołana została Grupa Zadaniowa ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności. Celem tej grupy będzie m.in. analizowanie bieżących wyników prac wspólnej grupy koordynacyjnej dwóch głównych organizacji europejskich CEN i CENELEC (CEN-CENELEC Coordination Group on Smart and Sustainable Cities and Communities), która ma w planach m.in. opracowanie mapy drogowej na rzecz odpowiedniego zarządzania w zakresie rozwoju miast, promowanie tych prac na szczeblu krajowym, monitorowanie istniejących inicjatyw w tym zakresie oraz łączenie wszystkich potencjalnych interesariuszy. Podobnie jak w przypadku europejskiej SSCC-CG, zakres kompetencji tej grupy nie obejmuje opracowywania norm, lecz identyfikację potrzeb normalizacyjnych i pomoc w przypisaniu zadań do odpowiednich organów technicznych w PKN.

Jak zauważają twórcy Grupy zadaniowej: “Już dziś podkreśla się, że na drodze do zrealizowania koncepcji „inteligentnych miast” konieczne będą nie tylko znaczne inwestycje, ale przede wszystkim normy i ścisła współpraca organizacji normalizacyjnych na różnych szczeblach. Wynika to m.in. z faktu, że normy stanowią narzędzia mające podstawowe znaczenie dla zagwarantowania mieszkańcom miast dóbr i usług wysokiej jakości, niestwarzających zagrożeń dla zdrowia i środowiska, opartych na innowacyjnych, ale i sprawdzonych rozwiązaniach. Normy mogą zapewnić również zharmonizowane wskaźniki rozwoju miast, umożliwiające ocenę realizacji opracowywanych przez nie strategii rozwoju, czy też zaproponować sprawdzone metody zarządzania posiadanymi zasobami. Mogą wreszcie zapewnić odpowiednią analizę ryzyka w zakresie wdrażania poszczególnych technologii, co usprawni proces podejmowania w tym zakresie decyzji.”

Na koniec pozwolę sobie na personalną uwagę: jestem wielkim zwolennikiem działania bazującego na normach i standardach – zwłaszcza w przypadku tak złożonego przedsięwzięcia jakim jest budowa inteligentnego miasta (tylko systematyczne podejście pozwoli bowiem obsłużyć bardzo zróżnicowanych i licznych interesariuszy). Nie chodzi tutaj powiem o wydanie jak największej ilości pieniędzy, czy też wdrożenie dwóch-trzech rozwiązań mających charakter quick-wins. Dlatego ta inicjatywa wydaje się godna uwagi.

Uwaga: powyższa informacja o działaniach Grupy Zadaniowej została przygotowana na podstawie tekstu dostępnego pod tym adresem: https://wiedza.pkn.pl/web/wiedza-normalizacyjna/inteligentne-miasta.

Andrzej Sobczak

Profesor, kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH. Ma ponad 8 letnie doświadczenie we wdrażaniu koncepcji architektury IT i architektury korporacyjnej. Posiada certyfikaty TOGAF 8/9, ArchiMate 2.0, ITIL, MSP.

Polecane wpisy

TAGI DLA WPISU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


6 − = dwa

Captcha Captcha Reload