cze
13

Inteligentne miasta w polskich dokumentach rządowych (cz. 1)

Źródło: Andrzej Sobczak
Opublikowany w //
Print Friendly, PDF & Email

strategy_thumb.jpgZacząłem przegląd dokumentów rządowych (zarówno już oficjalnie przyjętych, jak i mających status “roboczy” [tzw. wersja draft]) w poszukiwaniu odniesień w nich do koncepcji “inteligentnych miast”. Pierwszym materiałem, w którym znalazłem nawiązanie do “smart city”, jest dokument ze stycznia 2013 (chociaż pierwszy publiczny draft pochodzi bez mała z przed dwóch lat i jest dostępny na stronach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) pt.: “Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki. Dynamiczna Polska 2020”. Został on opracowany w Ministerstwie Gospodarki.

W dokumencie tym odniesienie do idei inteligentnych miast występuje dwukrotnie. Po pierwsze w części poświęconej diagnozie stanu obecnego polskiej gospodarki pojawiają się następujące sformułowania:

Posiadamy także znaczne doświadczenie w wytwarzaniu inteligentnych urządzeń domowego użytku (telewizorów, monitorów, sprzętu AGD, oświetlenia), które w związku z trwającym procesem włączania urządzeń do sieci (Internet of Things) staną się podstawowym elementem budowy inteligentnych miast (Smart Cities).

Drugim miejscem w dokumencie, w którym następuje odniesienie do idei “inteligentnych miast” jest podpunkt poświęcony planowanym kierunkom działań, w szczególności dotyczących “wspieraniu rozwoju zrównoważonego budownictwa na etapie planowania, projektowania, wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi przez cały cykl życia”:

Projektując konkretne instrumenty wspierające efektywność energetyczną budynków w miastach należy mieć na uwadze wpisanie ich w szersze inicjatywy typu „inteligentne miasta” („smart cities”).

Analizując obszerność i zawartość w/w cytatów (w kontekście całego materiału – liczącego ponad 100 stron) nie wydaje się, że problematyka smart cities była jakoś szczególnie w nim eksponowana, co więcej jest jedynie ograniczona do kwestii energetycznych. Powoduje to pewien niedosyt, tym bardziej, że we wstępie tego dokumentu pojawia się zapis:

Odzwierciedleniem strategicznych działań Agendy [chodzi o Europejską Agendę Cyfrową przyjętą przez EU – przypis AS] w Strategii… jest  wykorzystanie potencjałów technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności obywateli, przedsiębiorstw i służb publicznych, co przyczyni się do wzrostu innowacyjności, wzrostu gospodarczego oraz poprawy jakości życia codziennego.

Andrzej Sobczak

Profesor, kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH. Ma ponad 8 letnie doświadczenie we wdrażaniu koncepcji architektury IT i architektury korporacyjnej. Posiada certyfikaty TOGAF 8/9, ArchiMate 2.0, ITIL, MSP.

Polecane wpisy

TAGI DLA WPISU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


7 − = sześć

Captcha Captcha Reload