paź
03

“Normy + miasto = smart city” – VII edycja konkursu PKN

Już po raz siódmy Polski Komitet Normalizacyjny organizuje Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja” dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych z całej Polski.   Obecna edycja odbywa się pod hasłem: „Normy + miasto = smart city”. Konkurs wystartował 1 października 2018 r. zaś jego laureatów poznamy na konferencji PKN poświęconej „Smart City” 15 marca 2019 r. w Warszawie. Celami konkursu są: Upowszechnienie wśród uczniów przekonania o roli norm, które tworzą inteligentne miasta, Przybliżenie młodzieży zagadnień normalizacyjnych i zwrócenie uwagi na wpływ norm na każdą sferę życia, Zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia zagadnień normalizacyjnych do prowadzonych przez nich zajęć lekcyjnych. Zadania konkursowe dla […..]

sie
14

Jak transformować nasze miasta w miasta inteligentne i co nam to daje?

Karte Warschau 1888

Choć długoterminowe prognozy dotyczące migracji ludności między miastami a resztą kraju potrafią różnić się od siebie nawet zakładanym kierunkiem migracji, to na pewno miasta pozostaną centrami kulturalnymi, społecznymi, gospodarczymi i administracyjnymi. Dzięki skupieniu ludności oraz elementów infrastruktury technicznej i gospodarczej na stosunkowo małej powierzchni w miastach występują dwie zależności: nadliniowa i podliniowa. Pierwsza z nich oznacza, że wartości wskaźników społeczno-ekonomicznych miast rosną wraz z liczbą ludności miasta. Im więcej ludności, tym intensywniejsze są interakcje społeczne zwiększające produktywność, innowacyjność i wydajność działań społecznych i gospodarczych mieszkańców. Natomiast w odniesieniu do infrastruktury technicznej występuje zależność podliniowa: im miasto jest większe, tym wydajniej […..]

sty
02

Pomiar IQ miasta

Źródło: Tomasz Kulisiewcz

W 2007 r. zespół pracowników naukowych Politechniki w Delft (Holandia), Politechniki Wiedeńskiej oraz Uniwersytetu w Lublanie (Słowenia) rozpoczął projekt European Smart Cities – analizę zdefiniowanych charakterystyk i wskaźników dla wybranych miast europejskich.

lis
22

Miasto-platforma i miasto-fabryka danych

Źródło: Tomasz Kulisiewicz

W przyjętym w czerwcu 2013 r. przez Radę Ministrów „Planie działań służącym realizacji Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” bardzo mało jest o partycypacji mieszkańców. 

lis
02

Zjawiska geolokalizowane w inteligentnym mieście

Źródło: Tomasz Kulisiewicz

Jednym z najważniejszych czynników działania smart city jest lokalizowanie wszystkich informacji w przestrzeni. Oczywiście lokalizowanie takie możliwe było także bez użycia map cyfrowych i narzędzi informatycznych, jednak dopiero ich zastosowanie pozwoliło na efektywne prowadzenie analiz zjawisk.