O serwisie

Misja i historia serwisu

Serwis InteligentneMiasta.pl jest niekomercyjną inicjatywą, która ma na celu upowszechnianie koncepcji tzw. “smart cites” wśród polskich instytucji sektora publicznego (w szczególności samorządów) jak i firm, a także wśród obywateli.

Od samego początku za rozwój serwisu odpowiada Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem.

O redaktorze serwisu

Prof. dr hab. Andrzej Sobczak – kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem. Absolwent Wydziału Elektrotechniki Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.

Odbył staże na University of Waterloo (Kanada), University of Stratclyde (Szkocja), University of Manchester (Wielka Brytania), University of York (Wielka Brytania), Trinity College (Irlandia), Center of Health Informatics (Irlandia).

Ukończył szkolenia z zakresu analizy i projektowania systemów informatycznych z zastosowaniem języka UML (certyfikat IBM Rational) oraz architektury korporacyjnej (certyfikaty TOGAF – zarówno w wersji 8 jak i 9 oraz ArchiMate 2.0). Uczestniczył w szkoleniach z zakresu m.in: metodyki MSP (certyfikat MSP Foundation), RUP, Prince2, ITIL (certyfikat ITIL Foundation), zarządzania portfelem projektów, Balance Scorecard, budowy strategii organizacji.

W latach 2000–2007 pracował w Departamencie ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwa Finansów (gdzie m.in. pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Strategii i Architektury).

Uczestniczył w projektach m.in. dla Resortu Finansów, Banku Gospodarstwa Krajowego, PSE Operator, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Banku Polskiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie, Telekomunikacji Polskiej (obecnie: Orange).

Od kilku lat swoje zainteresowania naukowe i doradcze koncentruje wokół problematyki architektury korporacyjnej (Enterprise Architecture) – w szczególności jej zastosowania  w transformacji działania organizacji – zarówno na poziomie biznesowym jak i IT.  Obecnie podejmuje próby wykorzystania tej koncepcji przy budowie inteligentnych miast (Smart Cities).

Zaangażowany jest w prace międzynarodowego konsorcjum The Open Group w zakresie lokalizacji i promocji ram architektury korporacyjnej TOGAF w Polsce. Certyfikowany szkoleniowiec TOGAF (certyfikował ponad 400 osób w Polsce). Prowadził szkolenia m.in. dla pracowników firm doradztwa strategicznego, sektora IT, banków, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki i gazownictwa, administracji publicznej i służby zdrowia.

Jako ekspert brał udział w pracach nad wykorzystaniem koncepcji architektury korporacyjnej w jednostkach administracji publicznej. Prace te sfinansowane zostały ze środków unijnych w ramach projektu „Innovative Enterprise Architecture Education and Training Based on Web 2.0 Technologies”.

Autor blisko 100 publikacji, artykułów i prezentacji  z zakresu architektury korporacyjnej, inżynierii oprogramowania, informatyzacji administracji publicznej (pełna lista publikacji dostępna jest na stronie www.AndrzejSobczak.net).  Współredaktor i współautor książki  “Wstęp do architektury korporacyjnej”, która jako pierwsza pozycja w Polsce  poświęcona jest architekturze korporacyjnej. Książka ta została przygotowywana w ramach Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Seminarium “Problemy badawcze i projektowe informatyzacji państwa”. Autor monografii „Formułowanie i zastosowanie pryncypiów architektury korporacyjnej w organizacjach publicznych” wydanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W lutym 2013 opublikował monografię “Architektura korporacyjna. Aspekty teoretyczne i wybrane zagadnienia praktyczne“, która stanowi podsumowanie 3 lat jego badań w tym obszarze. W kwietniu 2013 r. udostępnił pierwszy w Polsce e-book w całości poświęcony architekturze korporacyjnej pt. “Oblicza architektury korporacyjnej“.

Jest pomysłodawcą i twórcą Akademii Standardów IT, która promuje wśród polskich firm i urzędów najlepsze wzorce w zakresie zarządzania IT (takie jak np.: TOGAF, ArchiMate, BABOK, ITIL,…).

Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI), Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE), Association for Computing Machinery (ACM), Association for Information Systems (AIS), The Association of Enterprise Architects (AEA).

Prywatnie szczęśliwy mąż Ani i dumny tata Krzysia :).