Cze
11

Budżety 10 największych miast w Polsce w roku 2013

Źródło: Andrzej Sobczak

Zestawiłem ze sobą budżety 10 największych miast w Polsce w roku 2013 (dla przypomnienia: budżet miasta to plan dochodów i wydatków uchwalany w formie uchwały budżetowej stanowiący podstawę gospodarki finansowej miasta). Teoretycznie zaskoczeń nie ma. Budżet Stolicy dominuje wyraźnie nad pozostałymi miastami. Drugą grupę miast (co do wielkości budżetu) stanowią Kraków, Łódź, Wrocław i Poznań. Warto tylko zwrócić uwagę, że mówimy o miliardach złotych.

Cze
10

Które polskie miasta aspirują do ligi “smart cities”?

Źródło: Andrzej Sobczak

Zacząłem się zastanawiać, czy obecnie w Polsce są już miasta, które chcą być “smart”? Wydaje mi się, że w chwili obecnej jeszcze żaden samorząd miejski nie może powiedzieć, że jest “smart”, ale na pewno w niektórych ośrodkach zaczynają być już realizowane prace w tym obszarze. Pozwoliłem sobie przygotować pierwsze (zupełnie subiektywne) zestawienie jednostek miejskich, które PODJĘŁY już takie działania. Oczywiście mam świadomość, że lista ta może być niepełna (i na pewno tak jest). Obiecuję ją systematycznie uzupełniać.

Cze
09

O procesie przygotowywania książki poświęconej problematyce inteligentnych miast

Źródło: Andrzej Sobczak

W pierwszym wpisie, który opublikowałem na tym serwisie, stwierdziłem że chciałbym, aby teksty publikowane przeze mnie w tym miejscu stały się kanwą do napisania książki o “inteligentnych miastach”. Dodałem wówczas, że pozycja ta przed wydaniem będzie przekazana do recenzji naukowej, korekty językowej itp. – czyli, że przejdzie standardową procedurę wydawniczą. Ale zauważyłem także, że chciałbym pracować nad tą pozycją “przy otwartej przyłbicy”. W szczególności bardzo mi zależy na uwagach zgłaszanych podczas jej tworzenia przez czytelników niniejszego serwisu. Taki sposób pracy nad pozycją naukową w Polsce może wydawać się mocno nietypowy (i przyznam się, że jest – mogę to stwierdzić z […..]

Cze
08

Czym jest cyfrowa transformacja organizacji publicznej

Źródło: Andrzej Sobczak

W chwili obecnej coraz częściej na różnego rodzaju konferencjach, w prasie (nie tylko poświęconej IT, ale również ekonomicznej) przewija się zwrot “cyfrowa transformacja” w kontekście zmiany sposobu działania organizacji. Postaram się zdefiniować to pojęcie w odniesieniu do sektora publicznego. Według mnie cyfrowa transformacja (Digital Transformation) jest to szczególnego rodzaju zmiana organizacyjna (absolutnie nie należy ją utożsamiać ze zmianą zachodzącą jedynie na poziomie IT). Stolterman i Fors wskazują, że może być ona rozumiana jako zmiana, która powoduje, że technologia cyfrowa przenika przez wszystkie aspekty ludzkiego życia [3].

Cze
07

Najbogatsze i najbiedniejsze miasta w Polsce

Źródło: Andrzej Sobczak

Powszechnie wiadomo jest, że w poszczególnych miastach Polski występuje silne zróżnicowanie w zakresie stopnia zamożności jego mieszkańców ale i wydatkach ponoszonych przez miasto. Postanowiłem sięgnąć do danych GUS i dokonać małego porównania – tj. 10 miast o największych wydatkach na jednego mieszkańca zestawiłem z 10 miastami o najmniejszych wydatkach na jednego mieszkańca. Cóż się okazało?