Cze
05

Zarządzanie doświadczeniami mieszkańców

Źródło: Andrzej Sobczak

Od kilku lat wśród przedsiębiorstw coraz większą popularność zdobywa koncepcja: “Customer Experience Management” – czyli zarządzanie doświadczeniami klienta. Zacząłem zastanawiać się, na ile ta koncepcja może zostać zastosowana w sektorze publicznym i jak ma się ona do idei “inteligentnych miast”. Aby odpowiedzieć na te pytania należy zacząć od definicji “doświadczenia klienta”. Koncepcję tą rozpropagował na całym świecie Bernd Schmitt, obecnie profesor Columbia Business School, który już w roku 2003 opublikował książkę Customer Experience Management.

Cze
04

Czy koncepcja “smart city” jest tylko dla dużych miast?

Źródło: Andrzej Sobczak

Według polskiej wersji Wikipedii najmniejszym, pod względem ludności, miastem w Polsce są Wyśmierzyce. Leżą one w województwie mazowieckim, w Dolinie Białobrzeskiej, na prawym brzegu Pilicy. Na dzień 31 grudnia 2008 liczyły one 858 mieszkańców. Wikipedia podaje, że dla porównania Kozy, największa pod względem ludności wieś Polski, liczy 11 920 mieszkańców. Dlaczego o tym piszę? Ponieważ zacząłem zastanawiać się, czy idea “smart city” nadaje się tylko dla dużych miast (i gdzie przebiega granica warto wdrażać/nie warto wdrażać). Oczywiście Wyśmierzyce są skrajnym przypadkiem – tam raczej nie ma sensu mówić o tej koncepcji. Ale czy w miastach mających około 40.000 mieszkańców (i […..]

Cze
04

Które miasta można uznać za “inteligentne”?

Źródło: Andrzej Sobczak

Tytuł wpisu jest świadomie prowokujący. Wynika to z faktu, że z perspektywy włodarzy miast – dobrze jest się pochwalić, że jest się “smart”. Szczególnie, że już niedługo będzie kampania wyborcza. W praktyce może się okazać, że każde miasto już niedługo – przynajmniej w sferze deklaracji – będzie “smart”. Wydaje się, że należy na to zagadnienie spojrzeć chłodnym okiem i znaleźć zestaw kryteriów, które odpowiedzą na pytanie czy dane miasto “X” jest rzeczywiście smart. Być może z biegiem czasu dopracujemy się takiego zestawu kryteriów dla Polski (uważam, że ma to jak najbardziej sens, gdyż przy tego typu inicjatywach niezbędne jest uwzględnienie […..]

Cze
03

Największe miasta świata

Źródło: Andrzej Sobczak

P. Korcelii podaje, że w miastach żyje już obecnie ponad 3 miliardy ludzi, co drugi spośród ogółu mieszkańców Ziemi. Według szacunków ONZ w ciągu następnych dwudziestu lat ich liczba może zwiększyć się o dalsze 2 miliardy. Na miasta przypadnie w tym okresie ponad 90 procent ogólnego przyrostu ludności świata [1]. Aby zdać sobie sprawę ze skali wyzwań, jakie wiążą się z zarządzaniem największymi miastami na świecie postanowiłem przygotować graficzną reprezentację liczby ich mieszkańców na tle Warszawy. Jestem przekonany, że wzrost liczby mieszkańców nie przekłada się liniowo, ale raczej wykładniczo na trudności związane z funkcjonowaniem tak skomplikowanych tworów.

Cze
02

Jak można zdefiniować “smart city” (cz. 1)?

Źródło: Andrzej Sobczak

W chwili obecnej istnieje już wiele definicji “inteligentnego miasta”. Różnią się one rozłożeniem akcentów – jedne zwracają uwagę na kwestie technologiczne, inne na społeczne. Postanowiłem rozpocząć gromadzenie tych definicji, aby następnie przeprowadzić ich analizę. Byłby to punkt wyjścia do zidentyfikowania ich podobieństw i różnic, a w dalszej kolejności zaproponowania może własnego ujęcia (o ile stwierdzę, że ma to sens).