Cze
01

Jak tłumaczyć “smart” w “Smart City”?

Źródło: Andrzej Sobczak

Najczęściej zwrot “Smarty City” tłumaczony jest jako “inteligentne miasto”. Po pierwsze wydaje się jednak, że przekład ten nie oddaje całego znaczenia, które kryje się w słowie “smart” (jest ono bardziej pojemne). W języku angielskim oznacza ono bowiem także: mądry, błyskotliwy, sprytny. Synonimami “smart” są terminy “intelligent”, oraz “clever”. Drugim, o wiele istotniejszym błędem metodycznym jest przyporządkowanie słowa “inteligentny” do bytu nie będącego istotą żywą. Określenie “inteligentny” wywodzi się z łaciny (łac. intelligens = ‘rozumiejący, wiedzący’) i odnosi się do jednostek wykazujących inteligencję, czyli zdolność rozumienia, kojarzenia, zdobywania i wykorzystywania wiedzy, doświadczeń, przystosowywania się do nowych warunków i realizacji nowych zadań.

Maj
30

Skąd wzięła się idea utworzenia serwisu InteligentneMiasta.pl?

Źródło: Andrzej Sobczak

W chwili obecnej coraz popularniejsze staje się hasło “inteligentne miasta” (smart cities). Jest ono odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki, a stawiam tezę, że czasami wręcz nadużywane (dlatego w jednym z kolejnych wpisów postaram się zdefiniować to pojęcie). Z drugiej strony nie sposób zauważyć, że trend polegający na wprowadzaniu do miast szerokiej gamy nowych rozwiązań (nie tylko związanych bezpośrednio z IT, ale także w zakresie organizacji, sposobów zarządzania, komunikacji, świadczenia usług publicznych) zaczął w ostatnich latach narastać. Można to zaobserwować na całym świcie, w tym również w Polsce.