paź
17

Jak przygotować się do budowy inteligentnego miasta?

Źródło: Andrzej Sobczak

W dniu 17 2013 r. października odbyła się konferencja “IT w samorządach” zorganizowana przez firmę IDG Poland, wydawcę tygodnika Computerworld. Uczestniczyło w niej około 50 przedstawicieli jednostek samorządowych oraz firm zajmujących się informatyzacją administracji publicznej. Mecenasem honorowym konferencji była firma PKP Informatyka. Podczas tej konferencji miałem przyjemność wystąpić z prezentacją “Jak przygotować się do budowy inteligentnego miasta?”. Podczas wystąpienia omówiłem 7 narzędzi metodycznych istotnych z punktu widzenia miasta planującego wdrożenie koncepcji smart city.

cze
08

Czym jest cyfrowa transformacja organizacji publicznej

Źródło: Andrzej Sobczak

W chwili obecnej coraz częściej na różnego rodzaju konferencjach, w prasie (nie tylko poświęconej IT, ale również ekonomicznej) przewija się zwrot “cyfrowa transformacja” w kontekście zmiany sposobu działania organizacji. Postaram się zdefiniować to pojęcie w odniesieniu do sektora publicznego. Według mnie cyfrowa transformacja (Digital Transformation) jest to szczególnego rodzaju zmiana organizacyjna (absolutnie nie należy ją utożsamiać ze zmianą zachodzącą jedynie na poziomie IT). Stolterman i Fors wskazują, że może być ona rozumiana jako zmiana, która powoduje, że technologia cyfrowa przenika przez wszystkie aspekty ludzkiego życia [3].