sie
26

Rozgarnięte miasta i ich inteligentne systemy

Źródło: Tomasz Kulisiewicz

Niemal wszystkie definicje inteligentnego miasta (niezależnie od wątpliwości językowych związanych z dość uproszczonym przekładem terminu smart)  zogniskowane są na kwestiach o charakterze technicznym. Ślad takiej koncentracji na oszczędnościach energii, na systemach transportu miejskiego oraz na zastosowaniach w tych dziedzinach systemów i narzędzi teleinformatycznych widać zarówno w programach Unii Europejskiej, ze sztandarową inicjatywą Smart Cities, jak i w definicjach np. przytoczonych w artykule “Jak można zdefinicować smart cities“. Zresztą w inteligentnej energetyce chodzi nie o zwykłe oszczędzanie, ale o efektywność zużycia energii. Dzisiejsze tramwaje czy pociągi podmiejskie zużywają kilka razy więcej energii, niż modele z lat 50. i 60.  Jednak chcemy dziś […..]

cze
02

Jak można zdefiniować “smart city” (cz. 1)?

Źródło: Andrzej Sobczak

W chwili obecnej istnieje już wiele definicji “inteligentnego miasta”. Różnią się one rozłożeniem akcentów – jedne zwracają uwagę na kwestie technologiczne, inne na społeczne. Postanowiłem rozpocząć gromadzenie tych definicji, aby następnie przeprowadzić ich analizę. Byłby to punkt wyjścia do zidentyfikowania ich podobieństw i różnic, a w dalszej kolejności zaproponowania może własnego ujęcia (o ile stwierdzę, że ma to sens).

cze
01

Jak tłumaczyć “smart” w “Smart City”?

Źródło: Andrzej Sobczak

Najczęściej zwrot “Smarty City” tłumaczony jest jako “inteligentne miasto”. Po pierwsze wydaje się jednak, że przekład ten nie oddaje całego znaczenia, które kryje się w słowie “smart” (jest ono bardziej pojemne). W języku angielskim oznacza ono bowiem także: mądry, błyskotliwy, sprytny. Synonimami “smart” są terminy “intelligent”, oraz “clever”. Drugim, o wiele istotniejszym błędem metodycznym jest przyporządkowanie słowa “inteligentny” do bytu nie będącego istotą żywą. Określenie “inteligentny” wywodzi się z łaciny (łac. intelligens = ‘rozumiejący, wiedzący’) i odnosi się do jednostek wykazujących inteligencję, czyli zdolność rozumienia, kojarzenia, zdobywania i wykorzystywania wiedzy, doświadczeń, przystosowywania się do nowych warunków i realizacji nowych zadań.