Lip
29

W PKN powstała Grupa Zadaniowa ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności

Źródło: Andrzej Sobczak

W ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego powołana została Grupa Zadaniowa ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności. Celem tej grupy będzie m.in. analizowanie bieżących wyników prac wspólnej grupy koordynacyjnej dwóch głównych organizacji europejskich CEN i CENELEC (CEN-CENELEC Coordination Group on Smart and Sustainable Cities and Communities), która ma w planach m.in. opracowanie mapy drogowej na rzecz odpowiedniego zarządzania w zakresie rozwoju miast, promowanie tych prac na szczeblu krajowym, monitorowanie istniejących inicjatyw w tym zakresie oraz łączenie wszystkich potencjalnych interesariuszy.