lip
05

Jak można rozszyfrować skrót CIO?

Źródło: Andrzej Sobczak

Zgodnie z Wikipedią  CIO – czyli Chief Information Officer – to angielski tytuł nadawany w dużych organizacjach osobom zarządzającym obszarem informatyki (często taka osoba ma pod sobą kilku dyrektorów, odpowiadających za  poszczególne obszary IT – takie jak rozwój, utrzymanie). Odpowiednikiem CIO w polskich firmach może być na przykład wiceprezes zarządu ds IT.  Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w polskiej administracji publicznej – w tym w szczególności samorządowej. Praktycznie w żadnym polskim mieście nie ma osoby pełniącej rolę CIO (oczywiście są dyrektorzy działów IT, naczelnicy wydziałów IT – ale jest to  szczebel niżej niż CIO). Za CIO nie można uznać również osób, do których rektorzy/naczelnicy działów IT raportują […..]

lip
04

Smart city, to cyfrowe państwo w mikroskali

Źródło: Andrzej Sobczak

W chwili obecnej coraz częściej mówi się o holistycznym (całościowym) podejściu do wdrażania idei cyfrowego państwa (digital government). Można zastanowić się, czy i w jakim stopniu koncepcja budowy inteligentnych miast jest zbieżna z tym podejściem.  Punktem wyjścia do tych rozważań jest zdefiniowane  fundamentalnych wyróżników cyfrowego państwa. W niniejszym wpisie chciałbym wskazać na cztery takie determinanty. Należy zawsze rozpatrywać je  łącznie, tj. żaden z tych wyróżników nie może być pominięty (oczywiście stopień ich realizacji może być różny, ale większy od zera).

cze
18

Analiza interesariuszy inteligentnego miasta

Źródło: Andrzej Sobczak

Budowa inteligentnego miasta to złożone przedsięwzięcie organizacyjno-społeczno-informatyczne. Jednym z kluczowych czynników sukcesu jego realizacji jest właściwa analiza interesariuszy. Należy zwrócić uwagę, że będą oni stanowili bardzo zróżnicowaną grupę. Interesariusze (ang. stakeholders) są to podmioty (osoby, społeczności, instytucje, organizacje, urzędy), które mogą wpływać na organizację lub określone przedsięwzięcie i/oraz pozostają pod jej/jego wpływem. Prof. K. Obłój definiuje interesariuszy jako instytucje i organizacje, które spełniają dwa warunki. Po pierwsze mają swoją stawkę w działaniu (tj. w decyzjach i efektach) organizacji/przedsięwzięcia. Po drugie, są w stanie wywrzeć efektywną presję na organizację/przedsięwzięcie.

cze
13

Inteligentne miasta w polskich dokumentach rządowych (cz. 1)

Źródło: Andrzej Sobczak

Zacząłem przegląd dokumentów rządowych (zarówno już oficjalnie przyjętych, jak i mających status “roboczy” [tzw. wersja draft]) w poszukiwaniu odniesień w nich do koncepcji “inteligentnych miast”. Pierwszym materiałem, w którym znalazłem nawiązanie do “smart city”, jest dokument ze stycznia 2013 (chociaż pierwszy publiczny draft pochodzi bez mała z przed dwóch lat i jest dostępny na stronach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) pt.: “Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki. Dynamiczna Polska 2020”. Został on opracowany w Ministerstwie Gospodarki.

cze
10

Które polskie miasta aspirują do ligi “smart cities”?

Źródło: Andrzej Sobczak

Zacząłem się zastanawiać, czy obecnie w Polsce są już miasta, które chcą być “smart”? Wydaje mi się, że w chwili obecnej jeszcze żaden samorząd miejski nie może powiedzieć, że jest “smart”, ale na pewno w niektórych ośrodkach zaczynają być już realizowane prace w tym obszarze. Pozwoliłem sobie przygotować pierwsze (zupełnie subiektywne) zestawienie jednostek miejskich, które PODJĘŁY już takie działania. Oczywiście mam świadomość, że lista ta może być niepełna (i na pewno tak jest). Obiecuję ją systematycznie uzupełniać.