sie
05

Bariery wdrażania idei smart city w Polsce

Źródło: Andrzej Sobczak

Bariera to przeszkoda rzeczowa, organizacyjna, finansowa lub mentalna niemożliwa lub bardzo trudna do przekroczenia, utrudniająca lub wręcz uniemożliwiająca dostęp do zasobu lub realizacji określonego zachowania. Zacząłem się zastanawiać czy i jakie bariery są w Polsce w obszarze budowy inteligentnych miast. Czy przeszkodą do realizacji przedsięwzięć w obszarze smart city mają charakter rzeczowy? Stawiam tezę, że chyba nie. Już obecnie funkcjonuje w Polsce sporo dostawców rozwiązań informatycznych – zarówno firm globalnych jak i polskich, które w swoim obszarze kompetencyjnym mają tworzenie/wdrażanie produktów w obszarze inteligentnego miasta (być może są to jeszcze rozwiązania cząstkowe – dotykające tylko wybranego obszaru funkcjonalnego [np. ITS], ale […..]

cze
05

Zarządzanie doświadczeniami mieszkańców

Źródło: Andrzej Sobczak

Od kilku lat wśród przedsiębiorstw coraz większą popularność zdobywa koncepcja: “Customer Experience Management” – czyli zarządzanie doświadczeniami klienta. Zacząłem zastanawiać się, na ile ta koncepcja może zostać zastosowana w sektorze publicznym i jak ma się ona do idei “inteligentnych miast”. Aby odpowiedzieć na te pytania należy zacząć od definicji “doświadczenia klienta”. Koncepcję tą rozpropagował na całym świecie Bernd Schmitt, obecnie profesor Columbia Business School, który już w roku 2003 opublikował książkę Customer Experience Management.